باحضورسلیمانی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو

برسی مسائل و مشکلات روستاهای تابع شهرستان پلدشت

برسی مسائل و مشکلات روستاهای تابع شهرستان پلدشت
سلیمانی مدیر عامل سازمان منقه آزاد تجاری ، صنعتی ماکو و صفری سرپرست فرمانداری پلدشت از روستاهای پورناک و بهلول آباد بازدید وبا اهالی این روستاها دیدار صمیمانه ای داشتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری در این دیدارضمن برسی مسائل و مشکلات روستاها مقرر شد اولویت های اساسی روستاهای تابعه شهرستان شناسایی و جهت برنامه ریزی لازم و مشارکت سازمان در اجرای برخی از طرح های مهم و حیاتی به سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو منعکس شود.