فعالیت و ارائه خدمات شعبه اقماری در تمام ایام هفته به شهروندان تا افتتاح شعبه تامین اجتماعی انجام شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مهران صفری فرماندار پلدشت در این دیدار بر استقرار شعبه تامین اجتماعی در شهرستان تاکید کرد و خواستار فعالیت و ارائه خدمات شعبه اقماری در تمام ایام هفته به شهروندان تا افتتاح شعبه تامین اجتماعی شد. مقدمی کیا نیز در این دیدار عنوان کرد: پیرو مکاتبات و مذکراتی که فرمانداری با این اداره کل داشته است مستندات جمع بندی و جهت اخذ مجوز های لازم پیرامون استقرار شعبه تامین اجتماعی به سازمان مرکزی ارسال شده است. وی اظهار امیدواری کرد با کسب مجوزهای لازم از سازمان مرکزی شاهد افتتاح شعبه تامین اجتماعی دراین شهرستان باشیم.