بازدید فرماندار شهرستان از حوزه امتحانات نهایی‌ پایه دوازدهم شهر نازک علیاء

امروز صبح محمداکبرزاده کهریزی فرماندار شهرستان با حضور در حوزه های امتحانات نهایی پایه دوازدهم شهر نازک علیا، از روند برگزاری امتحانان نهایی بازدید بعمل آورد.

فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان: امتحانات نهایی پایه دوازدهم مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پلدشت با 395 دانش آموز در سه حوزه امتحانی آموزشگاه حجاب، آموزشگاه شبانه روزی علامه طباطبایی پلدشت و فاطمیه نازک برگزار می شود.

گفتنی است در این بازدید احمد قربانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیز حضور داشت.