مراسم پیاده رویی جاماندگان اربعین حسینی( ع) در شهرستان پلدشت برگزار می شود

سومین جلسه ستاد اربعین حسینی( ع) شهرستان با ریاست فرماندار پلدشت و حضور هیئت های مذهبی شهرستان با دستور کار هماهنگی برنامه های پیاده رویی جاماندگان اربعین حسینی( ع) در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل یافت

دراین جلسه پس از استماع نظرات حاضرین، مقرر شد؛ مراسم پیاده رویی جاماندگان اربعین حسینی( ع) راس ساعت: 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/06/26 با حضور مردم ولایت مدار و حسینی، هیئت های مذهبی و مسئولین شهرستان پلدشت از محل مجتمع خدماتی و رفاهی آقای سعید رضازاده واقع در کیلومتر 3 جاده پلدشت_ مرگنلر آغاز و در مقابل مسجد جامع شهر پلدشت با اجرای مراسم اعزاداری خاتمه یابد؛ لذا از عموم مردم ولایت مدار و حسینی شهرستان دعوت به عمل می آید در این مراسم به صورت با شکوه شرکت نمایند.