تاکنون مبلغ 44 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی پرداخت شده است

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری فرماندار پلدشت در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان اظهار داشت: از محل منابع اشتغال پایدار روستایی تاکنون برای ۱۰۰ طرح مبلغ ۴۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت و برای ۲۱۷ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.