بازدید سرزده فرماندار از ادارات شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صبح امروز صفری فرماندار پلدشت بهمراه محمدزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی از ادارات هواشناسی، جهاد کشاورزی و سد قیقاج بازدید بعمل آورد. در این بازدید عملکرد و اقدامات انجام یافته و همچنین برنامه های در دست اجرا و آتی آن دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.