رییس جدید گمرک شهرستان پلدشت منصوب شد

آیین معارفه رییس جدید گمرک پلدشت برگزار شد

طی مراسمی که با حضور اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت، کامیاب معاونت اداری و مالی حوزه نظارت بر گمرکات استان آذربایجان غربی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در محل فرمانداری شهرستان ترتیب داده شده بود، محمد دادرسی بعنوان رییس جدید گمرک پلدشت معرفی و از وحید حسن زاده رییس قبلی تقدیر شد.