بازدید سرزده فرماندار شهرستان از نانوایی های سطح شهر پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت، محمد اکبرزاده فرماندار پلدشت به همراه سایر متولیان امر صبح امروز از نانوایی های سطح شهر پلدشت بازدید به عمل آورد. در این بازدید ارتقای سطح کیفت نان و نحوه ارائه خدمات نانوایان مورد بررسی قرار گرفت. فرماندار پلدشت در حاشیه این بازدید گفت: حسب پیگیری های انجام شده از محل آرد ترمیمی استان 40 تن از بهمن ماه سال جاری به شهرستان پلدشت اختصاص و بین 36 نانوایی روستایی و 5 شهری توزیع گردید. مضافا حسب تمهیدات اتخاذ شده این توزیع تا پایان سال ادامه و 5 نانوایی مذکور شهری در دو شیفت صبح و بعدازظهر فعالیت خواهند نمود.