صفری فرماندار پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،  صفری فرماندار پلدشت گفت: حسب تدبیر جناب آقای دکتر شهریاری استاندار محترم، از محل عواید حاصل از سهمیه سوخت مرزنشینان برای ۷۹۴۰ خانوار روستایی شهرستان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان( به ازای هر خانوار )به حساب سرپرستان خانوار واریز گردید.ضمناً از محل فوق هم اینک در مدارس روستایی تغذیه رایگان توزیع می شود و همچنین کلیه املاک روستایی به صورت رایگان در مقابل حوادث غیر مترقبه بیمه شده اند.