افتتاح مدرسه 3 کلاسه روستای ساری سو با اعتبار 750 میلیون تومان