سخنرانی فرماندار پیش از خطبه های نماز جمعه(98/06/08)