آیین تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت