مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح بمناسب اولین روز از هفته دفاع مقدس