دیدار آیروم سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خود مختار نخجوان با صفری فرماندارشهرستان پلدشت