دیدار رضوی مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی