شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجانغربی صبح امروز در جریان دیدار با اکبر عبدالله نژاد فرماندار پلدشت با اشاره به اینکه 993 روستای استان آذربایجانغربی گازدار هستند گفت: در 500 روستای دیگراستان نیز عملیات گازرسانی در حال اجرا میباشد.
مدیر عامل شرکت گاز استان در ادامه به نحوه گازرسانی در شهرستان پلدشت اشاره کرد و اظهار داشت : از 71 روستای این شهرستان 19 روستا گازدار و در 24 روستا عملیات گازرسانی در حال اجراست که با اتمام عملیات در این روستاها درصد برخورداری از گازطبیعی در خانوارهای روستایی این شهرستان از 37 درصد به 68 درصد افزایش خواهد یافت.
شیخی گفت: 23 روستای شهرستان پلدشت نیز جهت اجرای گازرسانی در سالجاری با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد تومان پیش بینی شده است
اکبر عبدالله نژاد فرماندار پلدشت نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد شرکت گاز استان در این شهرستان ، تسریع در اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای این شهرستان را خواستار شد.