به ریاست امام جمعه شهرستان
ستاد هماهنگی و برنامه ریزی ایام فاطمیه شهرستان پلدشت تشکیل شد
  • چهارشنبه 24 آذر 1400 ساعت 13:34
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>