شهرستان پلدشت امسال نیز همانند سال۱۳۹۷ رتبه نخست تولید کلزا در استان را به خود اختصاص داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مهران صفری در جلسه تنظیم بازار شهرستان گفت: امسال از کشاورزان شهرستان پلدشت حدود ۵۰۰۰ تن کلزا به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خریداری شده است؛ که این مقدار تولید کلزا نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش تولید داشته است. وی تصریح کرد: شهرستان پلدشت امسال نیز همانند سال۱۳۹۷ رتبه نخست تولید کلزا در استان را به خود اختصاص داده است.