دیدار رضوی مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی با صفری فرماندار شهرستان پلدشت

صبح امروز مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی با صفری فرماندار شهرستان پلدشت در محل دفتر فرماندار دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی فرانداری پلدشت، با حضور مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان ومعاونین ذیربط مسائل و مشکلات آب شرب روستایی شهرستان پلدشت مورد بررسی قرار گرفت. دراین دیدار صفری بر ضرورت اصلاح و بهسازی سیستم آب رسانی و بهبود کیفیت آب شرب روستائیان عزیز تاکید کرد. در ادامه مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان به همراه محمدزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار از تاسیسات آبرسانی مجتمع شهرک ارس بازدید نمود. در نهایت مقرر شد مشکلات کیفی آب شرب مجتمع 9 روستایی شهرک ارس در آینده نزدیک توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی مرتفع شود.