رئیس جدید امور مالیاتی شهرستان پلدشت معرفی شد

 

                                      آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی

 

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت،رییس جدید امور مالیاتی شهرستان پلدشت معرفی شد

طی مراسمی که در محل دفتر حبیب زاده سرپرست فرمانداری پلدشت و باحضور کماسی مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی  ترتیب داده شده بود، از زحمات سید رضا زینال زاده رییس سابق اداره امور مالیاتی شهرستان، تقدیر و اکبر زینالی مقدم به عنوان رییس جدید معرفی شد.