انتخاب بازرسان انجمن حمایت از زندانیان شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،  انتخاب بازرسان انجمن حمایت از زندانیان شهرستان پلدشت با حضور صفری فرماندار پلدشت، دادستان و اعضای مجمع در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل یافت مرادزاده مدیر عامل مجمع حمایت از زندانیان شهرستان در آیین انتخاب بازرسین مجمع گزارشی از عملکرد سال ۹۷ مجمع داد و گفت: مردم نوع دوست و خیر شهرستان پلدشت سال گذشته مبلغ ۶۶میلیون تومان به این مجمع کمک نقدی کرده بودند که این مبلغ بین ۳۷ خانوار زندانی، در قالب سبد کالا، هزینه های درمانی و تحصیلی فرزندان زندانیان هزینه شده است. گفتنی است در پایان، آقایان ابراهیم حاجی زاده و قربان باقری از سوی اعضای مجمع بعنوان بازرسین انجمن برای سال جاری انتخاب و معرفی شدند.