بازدید حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت کشور از پایانه مرزی شهرستان پلدشت.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صبح امروز حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت کشور به همراه شریف پور نماینده مردم شهرستان های ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی، سلیمانی مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، حسن خانی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی و صفری فرماندار شهرستان پلدشت از پایانه مرزی این شهرستان بازدید نمودند. صفری در این بازدید مسائل و مشکلات اساسی پایانه مرزی، تجار و پیله وران را مطرح نمود.