شهرداری حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری عملیات اجرای آسفالت مسکن مهر، پارک بانوان، سرویس های بهداشتی و تیر پارک را به اتمام برساند

جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح های در دست اجرای شهرداری در محل دفتر کار معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزار شد به گزارش روابط عمومی فرمانداری، محمدزاده در این جلسه گفت: مقرر شد شهرداری حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری عملیات اجرای آسفالت مسکن مهر، پارک بانوان، سرویس های بهداشتی و تیر پارک را به اتمام برساند.