برای اولین بار جشنواره برداشت هندوانه در شهرستان پلدشت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، شهرستان پلدشت بعنوان قطب تولید هندوانه در آذربایجان غربی بوده و ۹۵ درصد هندوانه استان در اراضی حاصلخیز شهرستان پلدشت تولید می شود. گفتنی است امسال ۹۵۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت هندوانه رفته و پیش بینی می شود ۶۰ هزار تن هندوانه در شهرستان تولید و روانه بازار مصرف در سراسر کشور شود.