بر مقابله با هرگونه پدیده ای که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، حبیب زاده معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار: بر تنظیف کانال های فاضلاب جهت پیشگیری از بیماری "وبا" و نظارت متولیان امر (شبکه بهداشت ودرمان، محیط زیست، دامپزشکی) به منظور مقابله با هرگونه پدیده ای که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد تاکید کرد. گفتنی است در ابتدای این جلسه رحیم زاده مدیر شبکه بهداشت و درمان گزارشی از اقدامات انجام داده در قالب مصوبات قبلی کارگروه ارائه کرد و افزود: از اول سال جاری تا کنون ۱۰۶۲ مورد بازرسی از اماکن تهیه، توزیع و فروش مواد غذای توسط مامورین این شبکه در سطح شهرستان انجام گرفته که از این بازرسی ها مقدار ۱۰۷۰ کیلوگرم مواد غذای تاریخ گذشته کشف و امحاء شده است.