حضور صفری فرماندار شهرستان پلدشت در تجمع مردمی حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، حضور صفری فرماندار شهرستان پلدشت در تجمع مردمی حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محکوم کردن اقدام خصمانه آمریکای جنایت کار و رژیم کودک کش صهیونیستی در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران.  بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان پلدشت.