جلسه ی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدشت

 

                                           آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت,جانشین نیروی انتظامی پلدشت در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدشت گفت: یکی از عوامل ایجاد جرایم همچون سرقت، قتل و خود کشی ناشی از استفاده از مواد مخدر میباشد، لذا انتظار میرود دستگاه های اجرایی و نهاد های آموزشی در راستای آگاهسازی افراد جامعه از خطرات و مضرات مواد مخدر نهایت تلاش خود را انجام دهند.