گزارش تصویری/ همایش شکوه، اقتدار و مقاومت بسیجیان شهرستان پلدشت