افتتاح خانه معلم در شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، با حضور مهران صفری فرماندار پلدشت، طالبی امام جمعه و اعضای شورای اداری بهره برداری از خانه معلم آموزش و پرورش شهرستان پلدشت آغاز شد. برای احداث این خانه معلم ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.