سرمایه گذاری ها در منطقه آزاد باید به صورت عادلانه صورت بگیرد

                                                        

🔸جلسه بررسی طرح های سرمایه گذاری شهرستان پلدشت به ریاست فرماندار پلدشت و با حضور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو، مدیران واحدهای تابعه منطقه آزاد و همچنین تمامی کارشناسان فرمانداری در محل فرمانداری پلدشت برگزار شد.

🔸محمداکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت در این جلسه بر هماهنگی و هم افزایی بین سازمان منطقه آزاد و فرمانداری شهرستان تاکید کرد و گفت: با توجه به وسعت منطقه آزاد ماکو و قرار گرفتن سه شهرستان در محدوده این منطقه انتظار می رفت در طی سالیان گذشته توزیع عادلانه سرمایه گذاری ها در هر شهرستان برا اساس میزان ظرفیت و پتانسیل های شهرستان های منطقه آزاد انجام میگرفت که عملا این اقدام صورت نگرفته است. لکن خوشبختانه با توجه به سیاست های کلی دولت مردمی طی 8 ماه گذشته این روند تغییر نموده و اثرات آن در آینده نزدیک برای مردم شهرستان نیز ملموس خواهد شد.

🔸وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه اطلاعات موجود از پروژه های اقدام شده و در دست اقدام منطقه آزاد در حوزه شهرستان پلدشت کلی و ناقص بوده این امر سبب شده است تا نتوانیم در محافل و مراسمات از عملکرد منطقه آزاد دفاع بکنیم و این نیز بنوعی موجب رنجش خاطر مردم عزیز شهرستان می شود.

🔸اکبرزاده کهریزی در پایان خاطر نشان ساخت: تمام دستگاه های اداری و اجرایی زیر مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم و تمامی مسئولان باید نسبت به عملکرد خود در مقابل مردم پاسخگو باشیم، درهمین راستا تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان‌ موظف هستند در جهت اعتلا، رشد و پیشرفت شهرستان و همچنین امید آفرینی در بین آحاد جامعه کوشا باشند.

🔸حافظی فر، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو نیز در این جلسه گفت: منطقه آزادماکو نسبت به تسهیلات، مجوزها و بسترهای کسب و کار در فضای هوشمند و به صورت غیر حضوری اقدام نموده است و این بستر برای شهروندان شهرستان پلدشت نیز میسر می باشد.

🔸وی درادامه با اشاره به ظرفیت ها و چالش های شهرستان پلدشت در حوزه های سرمایه گذاری، لجستیک، کشاورزی و گردشگری، افزود: با ایجاد و افزایش تعامل و هماهنگی بیشتر با فرمانداری، تسهیل در روند فعالیتی این حوزه ها از برنامه های اصلی سازمان منطقه آزاد می باشد.