بازدید از مزرعه قارچ صنم انجام شد

 

                                   آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی

 

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت،بازدید سرپرست فرمانداری پلدشت از مزرعه قارچ صنم انجام شد.

صادق حبیب زاده سرپرست فرمانداری پلدشت صبح امروز از مزرعه قارچ صنم پلدشت بازدید و درجریان علت تعطیلی این گارگاه تولیدی قرارگرفت.

وی سپس اظهار امیدواری کرد با پی گیری ها و حمایت متولیان امر شاهد فعالیت مجدد این واحد تولیدی باشیم.