جلسه کمیته ویژه بررسی و برخورد با ساخت وساز غیر مجاز در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، محمدزاده در این جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: بر اساس قوانین و مقررات مراجع صدور مجوز مکلف بر نظارت و برخورد قانونی با متخلفان ساخت وساز غیر مجاز می باشند وتاکید کرد دستگاه های متولی به صورت جدی با مقوله ساخت وساز غیر مجاز برخورد کنند. وی در ادامه بر عدم رعایت حریم مسیل ها، ضوابط کاربری و تصرف اراضی را که باعث تبعات رشد ناموزون و غیر منطبق با اصول شهرسازی می باشد اشاره کرد.در نهایت کمیته ویژه ای متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور برخورد و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهرستان تشکیل یافت.