اولین جلسه کمیته آرد و نان شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، اولین جلسه کمیته آرد و نان شهرستان پلدشت به ریاست صفری فرماندار پلدشت درمحل دفتر فرماندار برگزار شد. صفری در این جلسه گفت: توزیع آرد باید بر مبنای جمعیت باشد و بر توزیع عادلانه و متعادل آن تاکید کرد و افزود: میانگین توزیع آرد برای هر نفر در شهرستان پلدشت 7/230 کیلو گرم می باشد که این میانگین در سطح کشور 6/200 کیلوگرم می باشد. وی در پایان عنوان داشت: هر ماه 324 تن آرد بین نانوایان شهرستان توزیع می شود. در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد اداره صنعت، معدن وتجارت نظارت های خود را به صورت مستمر انجام و تخلفات احتمالی را احصاء و گزارش نماید و دستگاه های ذیربط نسبت به توزیع عادلانه آرد مبادرت نمایند تا سهمیه هر نانوایی به صورت مشخص و شفاف در اختیار آنها قرار گیرد.