8 میلیارد تومان تسهیلات از محل طرح های بنیاد برکت برای اجرای طرح خود اشتغالی به ۲۲۳ نفر پرداخت خواهد شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، محمدزاده در این جلسه گفت: بنیاد برکت ۶ روستا را تا به امروز به عنوان روستاهای هدف انتخاب کرده و افراد مورد نظر را جهت اعطای تسهیلات انتخاب کرده اند که این اقدام در راستای تقویت روستائیان می تواند کار ساز باشد. وی همچنین در ادامه از پرداخت ۸ میلیارد تومان تسهیلات از محل طرح های بنیاد برکت برای ۲۲۳ نفر از روستائیان شهرستان پلدشت خبر داد و تاکید کرد دستگاه های اجرایی شهرستان همکاری لازم در راستای ارجاع طرح های روستائیان جهت بررسی فرآیند پرداخت تسهیلات به بنیاد برکت انجام دهند. در پایان این جلسه مجری طرح بنیاد برکت گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حدود ۴ میلیارد تومان دیگر جهت اجرای طرح های خود اشتغالی به متقاضیان اعطا شود.