بهره برداری از شش نیم کیلومتر آسفالت محور سه راهی سدارس به شهرک ارس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، باحضور مهران صفری فرماندار پلدشت وجمعی از مسئولین ادارات شهرستان بهره برداری از شش ونیم کیلومتر آسفالت محور سه راهی سدارس به شهرک ارس آغاز شد. شایان ذکر است برای این پروژه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.