از تمامی ظرفیت های شهرستان در راستای پیشگیری از افزایش احتمالی حوادث و سوانح چهارشنبه آخرسال استفاده شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، جلسه پیشگیری از افزایش احتمالی حوادث و سوانح مرتبط با چهارشنبه آخر سال به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار پلدشت تشکیل شد. اسدزاده در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری متولیان امر منجمله شبکه بهداشت و درمان، شهرداری ها و نیروی انتظامی، گفت: آگاه سازی و اطلاع رسانی به نوجوانان و جوانان در این ایام باید با استفاده از تمامی ظرفیت های شهرستان در راستای پیشگیری از افزایش احتمالی حوادث و سوانح چهارشنبه آخر سال انجام پذیرد.