گزارش تصویری /حضور گسترده و با شکوه مردم و مسئولین شهرستان پلدشت در یوم الله ۲۲ بهمن