توضیع نهاده های دامی عشایری

 

                                                   آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی

 

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت ,نجاتی مدیر عامل شرکت تعاونی عشایری کوچ روان پلدشت در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت تشریح نمود؛ از اول سالجاری تا کنون توزیع نهاده های دامی و آردخام عشایری توسط شرکت کوچ روان به شرح زیر میباشد ;

مقدار جو تخصیص یافته 400 تن میباشد که مقدار 395.600 تن آن توزیع شده است. مقدار کنسانتره تخصیص یافته 27 تن میباشد. مقدار 91880 کیلو گرم آرد خام معادل 2297 لنگه از اول اردیبهشت ماه سال جاری تا به امروز خریداری و در شهرستان توزیع شده است. مقدا ر 267 تن نهاده دامی جو با همکاری این شرکت و توسط شرکت عشایر ذخایر انقلاب ماکو در شهرستان پلدشت توزیع شده است.