شهرستان پلدشت رتبه نخست تولید کلزا در استان را دارد

جشن روز مزرعه کلزا با حضور حبیب زاده معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار، پیشه ور مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولین ادارات و کلزاکاران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری، حبیب زاده در این مراسم گفت: شهرستان پلدشت رتبه نخست تولید کلزا در استان را دارد و افزود: امسال ۲۱۶۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت محصول استراتژیک کلزا اختصاص داده شده است و پیش بینی می شود ۵۰۰۰ هزار تن از این محصول در سطح شهرستان پلدشت برداشت شود. وی در ادامه خاطرنشان ساخت: با لحاظ منویات قانونگذار در سال سوم برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت برداشت ۵۳۳ هزار تن کلزا سهم شهرستان پلدشت در تحقق این برنامه ملی حدودا یک درصد می باشد.