اجرای طرح واکسیناسیون بروسلوز گوسفند و بره و بزغاله در شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت، شبکه دامپزشکی شهرستان پلدشت در اطلاعیه ای از شروع طرح واکسیناسیون بیماری بروسلوز در دام های سبک (بره و بزغاله) روستایی و عشایری خبر داد:

دکتر جبرئیلی رئیس شبکه در اطلاعیه آورده است با عنایت به لزوم مبارزه با بیماری بروسلوز در دام ها به استحضار می رساند اداره کل دامپزشکی استان جهت حفظ سرمایه دامی کشور و کمک به اقتصاد و کمک به پیشگیری بیماری مشترک بروسلوز دامداران از مورخ 1400/12/25 الی 1401/03/25 اقدام به اجرای طرح واکسیناسیون بیماری بروسلوز در سطح شهرستان می نماید. این طرح در دامهای روستایی و عشایری به صورت رایگان و با استفاده از توان بخش دولتی و خصوصی به مدت سه ماه عملیات خواهد شد. از دامداران محترم درخواست می شود ضمن همکاری با گروههای دامپزشکی جهت واکسیناسیون دام های خود؛ مراتب شکایات خود را به تلفن34282712 به دامپزشکی شهرستان اطلاع رسانی نمایند.