فرماندار شهرستان پلدشت

بر تنظیم برنامه مدون و ایجاد کمیته های تخصصی در سال 1398 تاکید کرد

بر تنظیم برنامه مدون و ایجاد کمیته های تخصصی در سال 1398 تاکید کرد
اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست صفری فرماندار شهرستان پلدشت در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل یافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری در این جلسه گفت: می توانیم با فعال کردن بخش خصوصی و استفاده از سازمان های مردم نهاد وخیرین در راستای ساماندهی، اشتغال پایدار، ایجاد درآمد ونشاط بین جوانان گام های موثری برداریم. وی با بیان اینکه جوانان سرمایه ملی یک کشور محسوب می شوند تصریح نمود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت های آبی و خاکی شهرستان بایستی تمامی ادارات با شناسایی جوانان مستعد و ارائه راهکار برای اشتغال پایدار آنها پای کار آمد،تا شاهد شکوفایی، نشاط، وامید در جامعه باشیم. صفری در ادامه بر تنظیم برنامه مدون و ایجاد کمیته های تخصصی در سال 1398 تاکید کرد.