اطلاعیه ستاد مدیریت بحران شهرستان پلدشت

مردم شریف شهرستان پلدشت؛ ضمن تبریک آعاز سال نو وآرزوی کامیابی در سال جدید؛ با عنایت به بارش رحمت الهی در ایام پیش رو و به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از این موهبت خدادادی، موارد ایمنی را در سیاحت و هنگام گردش در طبیعت مد نظر قرار داده و از تردد و اتراق در مسیل ها و زیر پل ها اکیدا اجتناب گردد. همچنین در صورت مواجه با خطر آب گرفتگی یا سیل احتمالی مراتب را سریعا به شماره تلفن های ۱۱۲ و ۱۲۵ اعلام نمائید.