فرماندار پلدشت

دستگاه های اجرایی هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز را جهت اعمال قانون به مراجع ذیربط ارجاع نمایند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، اولین جلسه کارگروه پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان به ریاست مهران صفری فرماندار پلدشت در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل یافت. فرماندار پلدشت ابتدا ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه پر فیض و برکت رمضان به حاضرین جلسه گفت: هر یک از متولیان در حوزه مربوطه خود نسبت به پایش منظم و دوره ای از روند ساخت وساز ها اقدام نموده و گزارشات اقدامات انجام یافته را بصورت ماهانه به فرمانداری ارسال نمایند. وی در ادامه اظهار داشت: تمامی ساخت و ساز ها در حوزه شهرستان باید پس از اخذ استعلام های لازم و دریافت پروانه ساخت از مرجع ذیربط صورت گیرد. صفری عنوان داشت: پاسداری از عرصه های ملی یکی از وظایف مهم و اصلی دستگاه های اجرایی است و بر این اساس مسئولین اجرایی شهرستان هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز را جهت اعمال قانون به مراجع ذیربط ارجاع نمایند. گفتنی است پایان این جلسه مقرر شد کمیته فنی کارگروه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان هر ماه نسبت به بررسی و بازرسی میدانی از سطح منطقه مبادرت و اقدامات لازم را معمول نمایند.