بانوان بعنوان نیمی از جامعه کشور باید در تمامی عرصه ها مشارکت و نقش آفرین باشند

مجمع مشورتی زنان شهرستان پلدشت تشکیل یافت.

مجمع مشورتی زنان شهرستان به ریاست صفری فرماندار پلدشت در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل یافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری در این جلسه گفت: بانوان بعنوان نیمی از جامعه کشور باید در تمامی عرصه ها مشارکت و نقش آفرین باشند. وی سپس بر جدی گرفته شدن نهاد خانواده و تهاجمات فرهنگی غرب اشاره کرد و افزود: خانواده بعنوان یکی از ارکان اصلی جامعه می تواند با انتقال ارزشهای والای اسلامی و ملی جامعه جلوی اینگونه تهاجمات که موجب تهدید ساختار ها می شود را بگیرد و با آنها مقابله بکند. صفری در ادامه از اعضای مجمع خواست برای توسعه برنامه های بانوان شهرستان یک برنامه جامع تدوین نموده و مسائل و مشکلات را از طریق مجمع زنان شهرستان پیگیری نمایند. گفتنی است در پایان این جلسه انتخابات هیات رئیسه مجمع برگزار گردید و ۵ نفر از اعضا بعنوان عضو هیات رئیسه مجمع انتخاب شدند.