افتتاح آبیاری تحت فشار ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، با حضور مهران صفری فرماندار شهرستان پلدشت و جمعی از مسئولین ادارات بهره برداری از آبیاری تحت فشار ۴۰ هکتار از اراضی شهرستان پلدشت آغاز شد. شایان ذکر است برای اجرای این طرح ۷۲۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.