بهره برداری از ۳ سد آبخیز داری در چهارمین روز از هفته دولت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، با حضور مهران صفری فرماندار پلدشت و جمعی از اعضای شورای اداری بهره برداری از ۳ سد آبخیز داری با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومان آغاز شد. گفتنی است این پروژه ها در بالا دست سد کرم آباد جهت جلوگیری از فرسایش خاک، ذخیره نزولات آسمانی، بالابردن سطح آب های زیرزمینی و تقویت پوشش گیاهی احداث شده اند.