زنگ مانور باز گشایی مدارس در شهرستان پلدشت به صدا در آمد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، با حضور مهران صفری فرماندار پلدشت، طالبی امام جمعه، جمعی از مسئولین ادارات و اولیایی دانش آموزان زنگ مانور بازگشایی مدارس شهرستان پلدشت در راستای "پروژه مهر" به صدا در آمد.