مشارکت مردم در ساخت دیوار آموزشگاه روستای ساختمان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی ساخت دیوارآموزشگاه روستای ساختمان، اظهار داشتند: با توجه به اینکه آموزشگاه واقع در این روستا فاقد دیوار بود و این امراحتمال بروز خطر برای دانش آموزان را بالا می بورد، لذا طی هماهنگی با آموزش و پرورش شهرستان، شورا های اسلامی، دهیار روستا و همت و مشارکت مردم فهیم روستا، عملیات اجرایی ساخت دیوار برای این آموزشگاه آغاز شد. 

فرماندار پلدشت در پایان ضمن تشکر از مشارکت مردم در رشد و آبادانی روستا ها، گفت: امیدواریم این روند در تمامی روستا های شهرستان انجام بگیرد.