تجلیل از کارکنان و پرسنل فرمانداری پلدشت بمناسبت هفته دولت

 

          آپلود عکس و فایل رایگان و دائمیآپلود عکس و فایل رایگان و دائمی

          آپلود عکس و فایل رایگان و دائمیآپلود عکس و فایل رایگان و دائمی

 

طی مراسمی که در سالن اجتماعات فرمانداری پلدشت ترتیب داده شده بود، از کارکنان و پرسنل فرمانداری و بخشداری های تابع تجلیل بعمل آمد.