تمامی ادارات و نهاد های دولتی باید اقدامات لازم جهت ارتقای سلامت و حل مشکلات زیست محیطی انجام دهند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار برگزار شد.

در این جلسه اسدزاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار با اشاره به ظرفیت های شهرستان از بُعد زیست محیطی و همچنین ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، گفت: تمامی ادارات و نهاد های دولتی باید اقدامات لازم جهت ارتقای سلامت و حل مشکلات زیست محیطی انجام داده و با متخلفین در این حوزه برخورد قاطع داشته باشند. در ادامه این جلسه مشکلات موجود در سایت دفن پسماند شهرهای پلدشت، نازک و همچنین مدیریت پسماند در بخش ارس بحث و تبادل نظر گردید.